Het Sudburymodel

Het Sudburymodel

Sudburyschool Harderwijk benadert onderwijs voor studenten (kinderen van 4 t/m 18 jaar) op een fundamenteel andere manier dan welke andere school ook. Vanaf het begin van hun komst op onze school krijgen studenten, ongeacht hun leeftijd, de vrijheid om hun tijd te gebruiken zoals ze dat zelf wensen en de verantwoordelijkheid om hun pad naar de volwassenheid te ontwikkelen. Zij hebben dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als volwassenen in een democratische samenleving en ontwikkelen de vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn voor succes in het leven. Een Sudburyschool respecteert zijn studenten. Dit respect uit zich in onze manier van omgang met studenten als gelijke medemens en te vertrouwen op hun eigen oordeelsvermogen de juiste keuzes te maken.

In onze omgeving ontwikkelen studenten de eigenschappen die de basis vormen voor succes in het leven: Ze zijn vaardig in het aanleren van nieuwe dingen; zelfverzekerd genoeg om te vertrouwen op hun eigen oordeelsvermogen; en capabel om hun passies te ontwikkelen tot een hoog niveau van bekwaamheid. Kinderen die van Sudburyschool Harderwijk afkomen kunnen omgaan met snelle verandering, staan open voor vernieuwing en zijn creatief in het oplossen van nieuwe problemen. Daarnaast groeien ze op tot zelfbewuste en verantwoordelijke individuen en ontwikkelen ze zich tot participerende volwassenen in een vrije samenleving.

Op Sudburyschool Harderwijk kunnen studenten van kleuterleeftijd tot in de voortgezetonderwijs leeftijd de wereld vrij verkennen in hun eigen tempo en op hun eigen unieke manier. Zij ontwikkelen de vaardigheid hun eigen leven te sturen, verantwoordelijkheid te nemen over hun acties en hun prioriteiten te stellen, de middelen te zoeken die ze nodig hebben, om te gaan met ethische kwesties en samen te werken in een levendige gemeenschap.

Je kunt ieder moment van het jaar bij ons instromen.

Lees verder >>>