Een korte introductie in de werking van de school

Een korte introductie in de werking van de school

Sudburyschool Harderwijk is een school voor leerlingen (die wij studenten noemen) in de leeftijd van 4 tot en met 18. Volwassenen en studenten hebben een gelijke stem in de organisatie van de school waarbij de beslissingen bij meerderheid genomen worden. Leren gebeurt op een natuurlijke manier als resultaat van spel, debat, exploratie, onderzoek en nieuwsgierigheid.

Op Sudburyschool Harderwijk kan een student datgene leren wat hij wil leren, gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin de student zich bevindt. De diversiteit tussen mensen is uitgangspunt. De school biedt daarnaast een omgeving waarin de student zichzelf kan leren kennen, een eigen identiteit kan opbouwen en van daaruit zich kan voorbereiden op een betekenisvol en zinvol leven.

Een ander kenmerk van onze school is de mix van leeftijden van studenten van 4 jaar t/m 18 jaar samen met de volwassen stafleden. Op school zijn sociale relaties en de interactie met de omgeving een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk. Sociale interacties zijn uitermate belangrijk in het hele leerproces. Jonge studenten leren van oudere studenten en vice versa.

De Sudburyschool Harderwijk biedt een omgeving waarin de bekwaamheden om zelfstandig vorm te geven aan een leven lang leren worden opgedaan. Het leren gebeurt op allerlei manieren. Van het leren uit een boek of het volgen van een les tot meer praktische manieren om kennis op te doen door deel te nemen aan of het organiseren van activiteiten die op school (of daarbuiten) plaatsvinden. Bovenal leren studenten van het democratisch besturen van hun eigen school en de verantwoordelijke taken die zij hierin kunnen uitvoeren.

Op de Sudburyschool Harderwijk zijn alle leden van de Schoolgemeenschap verantwoordelijk voor het algemene welzijn van de school, door daden die bijdragen aan het behoeden van een atmosfeer van vrijheid, respect, eerlijkheid, vertrouwen en orde, die de essentie van het bestaan van de school vormen. De schoolgemeenschap bestaat uit een veelheid van verschillende mensen en de cultuur is erop gericht respect te hebben voor verschillend gedrag van de mensen in de gemeenschap. Iedereen in de school wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Je kunt ieder moment van het jaar bij ons instromen.