VRIJHEID, VERVELING EN MOTIVATIE

Door Stephanie Sarantos, mede-oprichter, staflid en ouder van de Clearwater School[1].

Op een Sudburyschool zijn studenten in staat om hun activiteiten en bezigheden vrij te kiezen, elke dag van het jaar. Het is om die reden zo verrassend dat je studenten soms vanuit een onmacht “School is zo saai! Er is niets te doen!” hoort zeggen.

Hoe kunnen studenten zich vervelen op een school die geen verplichte opdrachten, leerlijnen of tijdschema’s heeft? Studenten die van andere scholen naar een Sudburyschool overgaan verwachten vaak dat ze aan de verveling kunnen ontsnappen, wetende dat ze in staat zijn om precies die dingen te gaan doen die hen het meest interesseren. In plaats daarvan ontdekken zij vaak dat verveling op een Sudburyschool van een geheel andere aard is. Verveling die leidt tot goede resultaten, zoals initiatief nemen, zelfvertrouwen krijgen en de mogelijkheid om persoonlijke doelen te bepalen en te leren doorzetten.

Lees verder

Een lentedag op Sudburyschool Harderwijk

Het is de eerste echte voorjaarsdag. Het lijkt alsof de zon op iedereen invloed heeft. De sfeer is licht en speels en er klinken opgewekte ‘goedemorgens’ door de school. Ik ben ietsje te laat. Dit heeft ook voordelen. Het verwelkomd worden met de vraag of ik koffie wil…. Heerlijk.


Vandaag heb ik weinig vaste punten op mijn lijstje. Als schoonmaakcoördinator maak ik elke maand een nieuw rooster. Nu er een nieuwe student is bijgekomen moet dit rooster worden aangepast. Een van de weinige dingen die moeten op school is je schoonmaaktaak uitvoeren. Dit geldt voor alle leden van de schoolmeeting; studenten (4-18jaar) en staf (wat ouder). Daarnaast heeft een groot deel een taak vanwege het deelnemen aan een gezelschap of comité. Deze maken de school zoals ze is en zorgen ervoor dat zaken goed lopen. Voorbeelden zijn het spelgezelschap en het keukengezelschap (dit laatste gezelschap werd gered van de ondergang ‘als ik geen pizza meer kan opwarmen, ga ik zelf wel in het gezelschap’). En natuurlijk is iedereen een keer aan de beurt bij het deelnemen aan het rechtssysteem op school. Dat werkt als een tierelier, daarvan ben ik nog steeds onder de indruk. Meer hierover een andere keer. Lees verder

Eindelijk de juiste school gevonden

In de korte tijd dat mijn zoon (15) op school zit is hij zelfstandiger geworden in de thuissituatie. Hij vraagt mij letterlijk om bepaalde zaken niet meer voor hem te doen! Zijn eigen verantwoordelijkheid is enorm gegroeid. Dit is een groot verschil. Op de vorige school werd alles bepaald en aangereikt, thuis was ik erg ondersteunend en nu leert hij echt zijn eigen zaken te regelen. Dit is een enorme omslag.

Hij is ook ontspannen en heeft zin in school. Zijn verzuim op voorgaande school was best hoog. Vaak geen zin en strijd in de ochtend om te zorgen dat hij op tijd naar school ging. Regelmatig lichamelijke klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. Dit is nu anders. Hij zet zelf zijn wekker en gaat op eigen initiatief naar school. In de ochtend ben ik al naar mijn werk en hij gaat zelfstandig naar school. Dit was voorheen onmogelijk. Lees verder

Je kunt ieder moment instromen

Je kunt ieder moment instromen

We zijn een erkende particuliere school naar het model van de Sudbury Valley School die al sinds 1968 bestaat. Bij ons kun je je zelfgestuurd ontwikkelen in een vertrouwde, gestructureerde omgeving. Je kunt ieder moment van het jaar bij ons instromen.

Sudburyschool Harderwijk is voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Bij ons vind je ruimte voor verschillende leerstijlen, talenten en interessegebieden. Onze kracht zit hem o.a. in de leeftijdsmix, waar je met en van elkaar leert, en in de vrije ontwikkeling. Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft de mogelijkheden om zich zelfstandig te ontwikkelen, dat is immers een aangeboren eigenschap. Bij ons leer je omgaan met je eigen capaciteiten en zwakheden en leer je eigen manieren ontwikkelen om je staande te houden in de maatschappij.

We dagen je uit tot het nemen van initiatief in een veilige minimaatschappij. Bij ons op school heb je een echte verantwoordelijkheid voor je leven en toekomst. Binnen de kaders van de school leer je op natuurlijke wijze om kritisch te zijn, leer je jezelf kennen en je te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en te volharden in het bereiken van je doelen. Zo kun je je hier ontwikkelen tot een zelfbewuste, creatieve wereldburger die op zijn eigen manier bijdraagt aan de steeds veranderende samenleving. Een school voor persoonlijk ondernemerschap.

Lees: pedagogische visie en uitgangspunten