Een Sudburyschool

Ben jij op zoek naar een nieuwe school voor basis- of voortgezet onderwijs met een vernieuwende aanpak? Bij ons kun je ieder moment van het jaar instromen.

Sudburyschool Harderwijk is voor jonge mensen van 4 tot 19 jaar. We hebben een beproefde, maar onconventionele aanpak, gebaseerd op de Sudbury Valley School in de Verenigde Staten. Een Sudburyschool onderscheidt zich door zijn sterke organisatie en heldere visie op leren en ontwikkelen.

Onze school oefent ook aantrekkingskracht uit op studenten van buiten de regio. De school is centraal gelegen in het land en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Bij ons vind je ruimte voor verschillende leerstijlen, talenten en interessegebieden. Onze kracht zit hem o.a. in de leeftijdsmix, waar je met en van elkaar leert, en in de vrije ontwikkeling. Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft de mogelijkheden om zich zelfstandig te ontwikkelen, dat is immers een aangeboren eigenschap. Bij ons leer je omgaan met je eigen capaciteiten en zwakheden en leer je eigen manieren ontwikkelen om je staande te houden in de maatschappij.

We dagen je uit tot het nemen van initiatief in een veilige minimaatschappij. Bij ons op school heb je een echte verantwoordelijkheid voor je leven en toekomst. Binnen de kaders van de school leer je op natuurlijke wijze om kritisch te zijn, leer je jezelf kennen en je te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en te volharden in het bereiken van je doelen. Zo kun je je hier ontwikkelen tot een zelfbewuste, creatieve wereldburger die op zijn eigen manier bijdraagt aan de steeds veranderende samenleving. Een school voor persoonlijk ondernemerschap.

Sudburyschool Harderwijk biedt het volgende:

  • Een duidelijke en transparante structuur met daarbinnen vrijheid tot zelfontwikkeling. Een omgeving waarin de leeftijdsmix (4 t/m 18 jaar) ervoor zorgt dat kinderen van elkaar leren en sociaal vaardig worden.
  • Een omgeving waarin de medezeggenschap in het besturen van de schoolgemeenschap zorg draagt voor vaardigheden als kritisch denken, zich een mening vormen, deze uit te drukken en met tegenslag leren omgaan.
  • Een omgeving waarin kinderen in hun eigen tempo kunnen leren vanuit eigen motivatie.
  • Een omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien met zelfvertrouwen en met een grote zelfkennis.
  • Een omgeving waarin kinderen leren verantwoordelijk te handelen en leiderschap ontwikkelen (in staat zijn om richting te geven en keuzes te maken).
  • Een omgeving waarin kinderen creatief en oplossingsgericht leren denken.
    Een omgeving waar kinderen graag naar toe gaan, zich gewaardeerd en gelijkwaardig behandeld voelen.

Een leerling aan een democratische school zei: ‘De school heeft me geholpen dingen te bereiken die ik nooit in de gewone lessen bereikt zou hebben. Het heeft geholpen in de keuze voor mijn toekomst … mijn ouders staan 100% achter me en zijn de school zeer dankbaar.’ (quote Hannam report)