Ouders

Als ouder ben je bij de school betrokken als lid van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierin wordt twee keer per jaar vergaderd over het jaarverslag, de begroting, vakanties en andere overkoepelende zaken. Naast deze ALV’s zijn er nog meer momenten waarop we ouders betrekken bij activiteiten op school, bijvoorbeeld bij feesten en bijzondere gelegenheden. Als ouder ben je ook welkom om zelf een dag in de school mee te draaien om te ervaren wat je kind(eren) zoal meemaken.

Dagelijks contact

Ouders maken bij het ophalen of wegbrengen van hun kinderen soms van de gelegenheid gebruik om iets te vragen. Het team staat altijd open om hierop in te gaan. Wanneer er specifieke vragen zijn die meer tijd kosten stellen we je voor een speciale afspraak met de Aannamecoördinator te maken.

Oudergesprekken

Twee keer per jaar maakt de Aannamecoördinator een afspraak met je voor een gesprek over de ervaringen met school. Tevens kan de Aannamecoördinator je uitnodigen voor gesprekken gedurende het jaar als hier aanleiding toe is. De Aannamecoördinator is je vaste contactpersoon vanuit de school.

Thema-avonden

Eens in de 6 à 7 weken kun je als ouder een van onze thema-avonden bezoeken. Op zo’n avond bespreken we thema’s die te maken hebben met de werking van de school. Je kunt zelf een thema aandragen of er wordt een thema verzorgd door enkele stafleden. De thema-avonden zijn erop gericht dat je als ouder in de thuissituatie je kind beter kunt begrijpen en beter kunnen begeleiden in haar ervaring op school.