Universele ontwikkeling

Op Sudburyschool Harderwijk leren kinderen hun eigen en unieke talenten, motivaties, persoonlijkheid en identiteit kennen, en deze zodanig te ontwikkelen dat ze deze waardevol kunnen inzetten voor de samenleving. Iedereen is anders. Ieder ontwikkelingspad is anders. Op Sudburyschool Harderwijk kan iedere leerling zich ontwikkelen in een richting die het beste bij haar past, in haar eigen tempo.

Mensen, jong en oud, ontwikkelen zich altijd en overal. Niet alleen in formele leerprocessen, maar ook in het samenspelen met leeftijdsgenoten, het praten over nieuwsgebeurtenissen, het uitwisselen van verhalen, het debatteren over een onderwerp en bij het ondernemen van allerlei activiteiten (informeel leren).

Op Sudburyschool Harderwijk heb je vaardigheden en kennis nodig in betekenisvolle en reële situaties. Basisvaardigheden als argumenteren, converseren, lezen, schrijven en rekenen zijn onmisbaar om te functioneren binnen de structuur van de school. Daarnaast biedt de schoolorganisatie processen waarin reflectie op je gedrag en het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen.

Vaardigheden voor de 21ste eeuw

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast basisvaardigheden en -kennis zijn de volgende competenties van belang: samenwerken, creativiteit, computervaardigheden, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden (in deze opsomming staan zelfstandige naamwoorden en werkwoorden door elkaar – is mooier om voor één van beide de kiezen). Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw.

In onze school kunnen leerlingen deze ‘zachte’ bekwaamheden opdoen in de vorm van competenties en vaardigheden die aansluiten bij de 21ste eeuw. We vinden het opdoen van deze vaardigheden even belangrijk als het opdoen van vakkennis. Op onze school zien we deze vaardigheden als een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en noodzakelijk voor het slagen in de maatschappij.

We onderscheiden de volgende persoonlijke competenties en vaardigheden.

Persoonlijke competenties:

 • Verantwoordelijkheid nemen (voor jezelf en de omgeving)
 • Initiatief nemen (persoonlijk leiderschap tonen)
 • Doorzettingsvermogen tonen
 • Zelfreflectie kunnen toepassen
 • Flexibiliteit bezitten

Vaardigheden:

 • Informatie vinden en toepassen
 • Creatief en innovatief zijn
 • Oplossingsgericht werken
 • Analytisch en kritisch denken
 • Samenwerken
 • Communicatief vaardig zijn