Vakondersteuning

Beroepsoriëntatie

De school faciliteert de mogelijkheid voor studenten om een studiebeurs of open dagen bij opleidingen te bezoeken. De school ziet deze oriënterende bezoeken als een legitieme besteding van de schooltijd. Vaak zien we dat studenten al op vrij jonge leeftijd naar dat soort dagen toegaan en zich eerder dan de leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs oriënteren op de mogelijkheden voor later. Afgestemd op je interesse en in het belang van je ontwikkeling zijn er mogelijkheden om praktijkervaringen op te doen, zodat je je kunt oriënteren en voorbereiden op een toekomstige studie, opleiding of beroep.

Daarnaast verzorgt Sudburyschool Harderwijk de mogelijkheid van beroepsoriëntatie door bedrijven te bezoeken, of om mensen uit de praktijk op de schoollocatie uit te nodigen om hun beroep te tonen en te laten ervaren. Ook kun je als student een stage aanvragen. Hiervoor dien je een goed plan te maken dat je ter goedkeuring in de schoolvergadering inbrengt.

Expertnetwerk

De school werkt met een expertnetwerk dat bestaat uit mensen die hun tijd beschikbaar stellen om je in de school op verzoek te ondersteunen te bieden bij vakken of activiteiten, en om vakken of activiteiten aan te bieden. Regelmatig zijn er activiteiten, workshops of proeflessen. Deze kunnen georganiseerd worden door zowel studenten als stafleden en door leden van het expertnetwerk. Voorbeelden van workshops of lessen zijn: koken, sport en spel, creatieve vormgeving, theater, filosoferen, rekenen, wiskunde, biologie etc. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zwemmen, museumbezoek, een feest, een excursie of een trektocht zijn. Alle activiteiten en workshops of lessen worden op een prikbord aangekondigd op een centrale plaats in school. Je kunt je intekenen voor een activiteit, workshop of proefles. Afhankelijk van de activiteit wordt aanwezigheid na inschrijving wel verwacht. In dat geval ligt bij de keuze van inschrijving de verantwoordelijkheid van het aanwezig zijn bij jou als student.

Als je kiest voor het doen van een examen op de niveau’s VWO, HAVO of VMBO, zijn er voldoende bevoegde docenten aanwezig in het expertnetwerk om je hierin te ondersteunen, als je dat wenst.