Veiligheid

img_3183

Op Sudburyschool Harderwijk trachten we de veiligheid in de alledaagse schoolpraktijk zoveel mogelijk te behoeden door de regels van de school, zonder dat we kunnen garanderen dat er nooit iets zal gebeuren. Conflicten zijn nodig om van te kunnen leren.

Voor je fysieke veiligheid is het van essentieel belang dat je een gezond inschattingsvermogen van je eigen capaciteiten ontwikkelt en leert omgaan met je eigen angsten en uitdagingen.

Kinderen leren veel van de uitdagende situaties die ze zelf opzoeken, zoals:

 • Hoogte
 • Omgaan met gevaarlijke gereedschappen
 • Stoeien en vechten
 • Experimenteren met snelheid
 • Zelfstandig onbekende dingen en terreinen verkennen

Risico’s binnen bepaalde grenzen zijn essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Op Sudburyschool Harderwijk hebben we de volgende manieren om fysieke en sociale veiligheid te bieden:

 • Het Juridisch Comité: Het J.C. behandelt klachten zorgvuldig aan de hand van strakke procedures, waarbij respect, orde, integriteit en rechtvaardigheid de belangrijkste componenten vormen en waarbij iedereen indien nodig wordt gehoord. Het rapport bestaat uit een feiten verslag. Het ‘waarom?’ een persoon iets heeft gedaan is daarbij niet van belang, behalve bij incidentele bijzondere omstandigheden. Dat maakt dat er geen ‘oordeel’ geveld wordt over het ‘goed’ of ‘slecht’, het feit bepaalt of een regel is overtreden. Het primaire doel van een sanctie is het herstellen van de orde in de school, zonder daar expliciete of impliciete pedagogische bijbedoelingen aan te verbinden (eigen verantwoordelijkheid).
 • De schoolvergadering: De plek waar we met elkaar besluiten nemen en in discussie gaan over alles aangaande de schoolgemeenschap.
 • Stafleden: De primaire rol van de stafleden ligt bij het bouwen van een goede cultuur in de school. Een cultuur, waarbij ieder lid van de schoolgemeenschap zich ook daadwerkelijk verantwoordelijk voelt voor het algemene welzijn van de schoolgemeenschap als geheel, door daden die bijdragen aan het behoeden van een atmosfeer van vrijheid, respect, eerlijkheid, vertrouwen en orde, die de essentie van het bestaan van de school vormen.
 • Certificaten: Een akte van vertrouwen in het gebruik van materiaal, apparaten en/of privileges die te maken hebben met veiligheid en orde. Voor het halen van een certificaat stellen we soms bepaalde bekwaamheidseisen (bijvoorbeeld bij vuur maken, gebruik van een naaimachine, gasfornuis, of oven, muziekinstrumenten etc.). Bij onjuist of onveilig gebruik kan een certificaat – tijdelijk – worden ingetrokken.
 • Schoolnoodplan: Een handelingsplan voor eventuele calamiteiten in de school, inclusief regelmatige calamiteitenoefeningen.
 • Vertrouwenspersoon: Een persoon in de school waar je naartoe kunt gaan als er dingen spelen die je liever niet met anderen bespreekt.