Kosten

Sudburyschool Harderwijk is een particuliere school welke gefaciliteerd wordt onder de Vereniging Newschool.nu met KvK nummer 61351563. De belangrijkste reden hiervoor is dat de wettelijke bekostigingseisen dit type onderwijs op dit moment nog niet toelaat.

Proefweek:

Voor een proefweek rekenen we €100.-. (Voor proefweken van meerdere kinderen uit een gezin hanteren we dezelfde trap als hieronder beschreven bij schoolgeld).

Schoolgeld:

We houden het schoolgeld van Sudburyschool Harderwijk zo laag mogelijk, ook voor gezinnen met meerdere kinderen. Wij hanteren daarvoor een trap van 1e kind uit een gezin 100%, 2e en volgende kind 75% (op basis van het aantal ingeschreven kinderen).

Voor kinderen onder de 6 jaar kan een deeltijd overeenkomst gesloten worden.

Jaarbudget:

De vereniging werkt met een jaarcontributie ter hoogte van het schoolgeld. Ieder jaar wordt de begroting en de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Vanaf het moment dat je je kind op school inschrijft, bepalen we het contributiebedrag dat openstaat voor dat schooljaar op basis van het aantal resterende maanden.

Het schoolgeld voor het verenigingsjaar 2017-2018 bedraagt:

  • € 4200,- per jaar voor één ingeschreven kind (wat per kwartaal voldaan kan worden).
  • € 3150,- per jaar voor het tweede en volgende ingeschreven kind (wat per kwartaal voldaan kan worden).

Wil je weten hoe het geld besteedt wordt? Ga dan naar de financiële jaarrapporten >>>