Kosten

Sudburyschool Harderwijk is een particuliere school. De belangrijkste reden hiervoor is dat de wettelijke bekostigingseisen dit type onderwijs op dit moment nog niet toelaat.

Proefweek:

Voor een proefweek rekenen we €100.-. (Voor proefweken van meerdere kinderen uit een gezin hanteren we dezelfde trap als hieronder beschreven bij schoolgeld).

Schoolgeld:

We houden het schoolgeld van Sudburyschool Harderwijk zo laag mogelijk, ook voor gezinnen met meerdere kinderen. Wij hanteren daarvoor een trap van 1e kind uit een gezin 100%, 2e en volgende kind 75% (op basis van het aantal ingeschreven kinderen).

Voor kinderen onder de 6 jaar kan een deeltijd overeenkomst gesloten worden.

Jaarbudget:

De school werkt met een jaarbudget. Ieder jaar wordt de begroting voor het komende schooljaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Vanaf het moment dat je je kind op school inschrijft, bepalen we het bedrag dat openstaat voor dat schooljaar op basis van het aantal resterende maanden.

Het schoolgeld voor het verenigingsjaar 2016-2017 bedraagt:

  • € 4150,- per jaar voor één ingeschreven kind (€ 345.83 op maandbasis)
  • € 3112,50 per jaar voor het tweede en volgende ingeschreven kind (€ 259,38 op maandbasis)