Faq

HHoe leren kinderen hier op school?

VVoordat we een antwoord kunnen geven op deze vraag, moeten we eerst goed begrijpen wat er wordt bedoelt met leren. Voor ons is leren een bijproduct van een activiteit: iemand gaat bijvoorbeeld koekjes bakken en is ondertussen bezig met o.a. wegen, meten, lezen en samenwerken. Zo is het met alles in de school: van buiten spelen, computergames tot drones ombouwen of een excursie organiseren.

Leren zien we als een activiteit en/of proces en niet als een eind product. Leren is een doorlopend proces wat zich ontvouwt in een veilige en respectvolle omgeving.

JJe moet een kind toch in aanraking brengen met vakken?

DDeze vraag is vaak diepgeworteld in het geloof dat kinderen niet uit zichzelf kennis zullen kunnen nemen van de meest uiteenlopende onderwerpen, en zeker niet met dingen die belangrijk voor hen zouden kunnen zijn voor hun toekomst.

Op school kun je je niet eenzijdig ontwikkelen, maar je kunt je wel volledig richten op datgene wat jou op dat moment boeit. Door de interactie met mensen van alle leeftijden komen de meest veelzijdige onderwerpen aan bod, zowel in activiteiten als in de vele gesprekken.

KKan ik hier een examen doen?

NNatuurlijk! Er zijn veel verschillende mogelijkheden (A-levels, 21+ toets, staatsexamens. Studenten kunnen begeleiding krijgen naar een examen, dit doen we op basis van de vraag van de student. We hebben een expertpool met gecertificeerde 1e en 2e graads docenten in alle gangbare middelbare school vakken.

VVanaf welke leeftijd en onder welke voorwaarden kan ik hier op school komen?

SStudenten kunnen bij ons op school komen als ze tussen de 4 en 18 jaar zijn. Wij stellen geen voorwaarden op het gebied van kennis, aangezien wij geen curriculum volgen. De drie voorwaarden die wij wel stellen zijn 1) de student moet hier willen zijn. 2) de ouders van de student moeten achter het model staan en hun kind steunen, 3) de student moet aanspreekbaar zijn op zijn gedrag (stop is echt stop, er mogen geen onveilige situaties in de school ontstaan) en de belangrijkste is.

WWanneer is jullie school open?

DDe school is maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 open. Studenten moeten minimaal 5 uur per dag aanwezig zijn (meer mag altijd!), en ze mogen tot 10:30 op school komen.

WWat is de rol van ouders in de school?

OOuders zijn lid van de ALV, niet van de school meeting. De ALV besluit over het vakantierooster, keurt de begroting goed of af en heeft een stem in het open campus beleid. Verder is de rol van ouders in de school beperkt: de school is de plek van de studenten.

HHoe gaan jullie om met pesten & veiligheid in de school?

EEr is zorg voor elkaar, juist omdat iedereen weet dat hij zelf ook in zijn eigenwaarde gerespecteerd wordt. Dit respect voor elkaar, het feit dat je niet beoordeeld wordt op wie je bent, maakt dat iedereen zich prettig en gewaardeerd voelt. De compassie die de mensen in de school voor elkaar hebben, de makkelijke en vrije omgang en het gemeenschapsgevoel maken dat de school een omgeving vormt waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen.