De ervaring

Al sinds 1968 bestaat de Sudbury Valley School in Massachusetts in de Verenigde Staten. In een tijd waarin nog geen computers, mobiele telefoons, tablets en internet bestond, heeft een groep mensen besloten dat de ontwikkeling van hun kinderen gebaseerd moest zijn op de rechten van de mens, zoals vastgelegd in de declaratie van onafhankelijkheid. Het belangrijkste element daarin is dat ieder mens gelijk is en onvervreemdbare rechten heeft, waaronder het recht op “leven, vrijheid en het nastreven van geluk[1]”.

Om een omgeving te creëren waarin kinderen zich werkelijk zelfgestuurd konden ontwikkelen en met respect, gelijk behandeld konden worden, was een manier van samenwerken nodig die gelijkheid in inspraak in de omgeving verzorgt. Men streefde naar een democratische samenleving in het klein, waarin alle elementen aanwezig zijn die je tegen kunt komen in de grotere maatschappij.

Bij het woord ‘Democratie’ denkt men in Nederland al snel aan onze representatieve parlementaire Democratie. Maar Democratie staat voor een manier waarop besluiten genomen worden, namelijk bij ‘meerderheidsstem’. Het model van besluitvorming in de Sudbury Valley school is gemodelleerd naar de Town Hall meetings van New England, een participatieve democratie. De besluitvorming op de Sudbury Valley School richt zich op het regelen van de vrijheid, respect, eerlijkheid, vertrouwen en orde in de schoolgemeenschap en de bescherming van de individuele vrijheid, en is een participatieve of directe democratie.

De organisatie van de school en de op een sterke kennis en ervaring berustende aanpak van de stafleden, maakt een Sudburyschool tot een succesvol instituut. Stafleden van een Sudburyschool zijn, zonder uitzondering, openhartig en bedachtzaam bezig met complexe vraagstukken, met de combinatie van vertrouwen in het model en het in de praktijk te observeren, het ter discussie te stellen en ervan te leren. Deze combinatie van vertrouwen en onderzoek die stafleden uitdragen is een van de geneugten van het onderdeel zijn van deze gemeenschap.

Inmiddels zijn er meer dan 40 Sudburyscholen over de wereld; o.a. in Israël, Duitsland, België, Frankrijk, Ierland en het aantal is groeiende. Deze scholen onderhouden een sterk email-netwerk en er is regelmatige uitwisseling van kennis en ervaring tijdens internationale workshops.

Nu, na meer dan 50 jaar heeft het Sudburymodel zich een beproefd model getoond. Honderden afgestudeerden getuigen van de educatieve effectiviteit van de school. Onafhankelijk onderzoek naar uitkomsten door Gray en Chanoff (1986)[2] en de Sudbury Valley School zelf (Greenberg, Sadofski en Lemka, 2005)[3] laten zien dat studenten van de Sudbury Valley School bekwame ambachtslieden, ondernemers, artiesten, musici, wetenschappers, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen, enzovoort zijn geworden. Degenen die ervoor kiezen om hoger onderwijs te volgen, hadden geen bijzondere moeilijkheden op de hogescholen of universiteiten en presteerden er goed. Veel anderen zijn succesvol geworden in carrières zonder naar de universiteit te gaan. Maar nog belangrijker, voormalige studenten melden dat ze blij zijn met hun leven. Ze zijn bijna unaniem in hun oordeel dat ze blij zijn op de Sudbury Valley School gezeten te hebben en dat deze school hen beter voorbereidde op het leven dan een traditionele school zou hebben gedaan. In aanzienlijke mate behouden ze in de volwassenheid de speelse (en dat betekent gerichte, intense en vreugdevolle) houding ten aanzien van carrières en hun leven die zij tijdens de school ontwikkeld en verfijnd hebben.

Uit de korte geschiedenis van Sudbury Onderwijs in Nederland (vanaf 2007) zien wij dat studenten sterk zijn in het volgen van hun eigen keuzes, weten wat ze willen en hoe dat te bereiken en beter nog, weten wat ze niet willen. Er zijn er die naar hogescholen of de Universiteit zijn gegaan, zelfstandig ondernemer zijn geworden, de ICT in zijn gegaan, in de kunst, muziek of horeca werkzaam zijn of zich verdienstelijk maken in de politiek. Ook zijn er op dit moment studenten in de school bezig, uit eigen motivatie, met het behalen van staatsexamens om naar de opleiding van hun keuze te kunnen gaan.

Ouders en gezinnen >>>

——–

[1] We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

[2] Peter Gray , and David Chanoff , “Democratic Schooling: What Happens to Young People Who Have Charge of Their Own Education?,” American Journal of Education 94, no. 2 (Feb., 1986): 182-213.

[3] Greenberg, D,; Sadofsky, M.; Lempka, J. (2005). “The Pursuit of Happiness: The Lives of Sudbury Valley Alumni”. United States: Sudbury Valley School Press. ISBN 1-888947-25-X.