Ouders en gezinnen


Aanstaande ouders/gezinnen

Het sudburymodel wat de basis is van Sudburyschool Harderwijk, vormt een fundamenteel andere wijze van onderwijs dan andere scholen. We raden aanstaande ouders en familieleden aan om onze website met aandacht te lezen, additionele boeken en artikelen te lezen en video’s te bekijken om zoveel mogelijk over onze aanpak te weten te komen. Ook raden we aan om contact op te nemen met onze school als je vragen hebt. Je kunt ons bezoeken op open middagen of een informatief gesprek afspreken.

Je zult gaan ervaren dat de school niet alleen een plek is waar je kind(eren) zich ontwikkelen, maar ook een plek waar je zelf anders tegen dingen zult gaan aankijken. Om je kind goed te ondersteunen op deze school, vraagt van ouders een open mind en onderzoekende houding. Veel van de waarheden en geloofssystemen zijn generaties lang ingeroest, dat we ons als volwassenen vaak niet beseffen dat het ook anders kan. Ben jij bereid om jezelf open te stellen voor deze nieuwe uitdaging?

Sudburyschool Harderwijk neemt het gehele jaar studenten aan en een overstap kan gedurende een schooljaar plaatsvinden. Wij raden ouders aan om hun kind minimaal een kalenderjaar op school mee te laten draaien, omdat voor nieuwe studenten (en hun ouders) het soms een tijd kan duren voordat zij zich thuis voelen in het Sudburymodel.

Onze schools staat open voor gezinnen van alle achtergronden, culturen, gezindten en van elke compositie.

Lees meer over ons aannamebeleid en over een proefweek >>

 

Ouders/gezinnen na de aanname

 Als je kind is ingeschreven, ben je als ouder lid van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierin wordt twee keer per jaar vergaderd over het jaarverslag, de begroting, vakanties en andere overkoepelende zaken. Naast deze ALV’s zijn er nog meer momenten waarop je als ouders betrokken wordt bij activiteiten op school, bijvoorbeeld bij feesten en bijzondere gelegenheden. Als ouder ben je ook welkom om zelf een dag in de school mee te draaien als gast van je eigen kind, om te ervaren wat je kind(eren) zoal meemaken.

Respect voor de schoolomgeving van je kind

Wij vragen ouders, bij het wegbrengen en ophalen van hun kinderen zo min mogelijk op de campus en in de school te komen. De school is de plek waar de kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen, weg van de invloed van thuis. Heb je een vraag of mededeling, dan ben je van harte welkom om een van onze stafleden even aan te schieten. Het team staat altijd open om hierop in te gaan. Wanneer er specifieke vragen zijn die meer tijd kosten, stellen we je voor even een specifieke afspraak voor een gesprek te maken.

Oudergesprekken

Twee keer per jaar maakt de Aannamecoördinator een afspraak met je voor een gesprek over de ervaringen met school. Tevens kan de Aannamecoördinator je uitnodigen voor gesprekken gedurende het jaar als hier aanleiding toe is. De Aannamecoördinator is je vaste contactpersoon vanuit de school.

Thema-avonden

Een paar keer per jaar verzorgen wij speciale thema-avonden. Op zo’n avond bespreken we thema’s die te maken hebben met de werking van de school. Je kunt zelf een thema aandragen of er wordt een thema verzorgd door enkele stafleden. De thema-avonden zijn erop gericht dat je als ouder in de thuissituatie je kind beter kunt begrijpen en beter kunnen begeleiden in haar ervaring op school. Wij raden ouders dan ook dringend aan om deze thema-avonden bij te wonen.