Schoolgemeenschap

 

Sudburyschool Harderwijk is een democratisch bestuurde school. Dat betekent dat volwassenen en studenten een gelijke stem hebben in het besturen van de schoolgemeenschap. De beslissingen worden bij meerderheid genomen.

De beste omgeving om in te leren is een omgeving waarin rechten en meningen worden gerespecteerd.

Op Sudburyschool Harderwijk hebben studenten en stafleden elk een gelijke stem in de wekelijkse schoolmeeting, waarin alles wat de school aangaat bij meerderheid wordt beslist. Zo wordt er besloten over de regels van de school, de aanname van studenten en stafleden, over de besteding van het schoolbudget en nog veel meer. Ook een kind van 4 jaar kan haar stem gebruiken, een onderscheid qua leeftijd is er niet. Bepaalde verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd aan coördinatoren of comités. Als student kun je op verschillende vlakken verantwoordelijke taken op je nemen en deelnemen in de schoolorganisatie.

Dagelijks doet het Juridisch Comité (JC) uitspraak bij overtreding van de regels. Iedereen maakt bij toerbeurt deel uit van dit JC. Verder worden taken in de school verdeeld over coördinatoren en comités. Zowel studenten als stafleden kunnen meerdere taken op zich nemen.

De gezelschappen ondersteunen allerlei activiteiten door de aanschaf en het beheer van materiaal en middelen. Gezelschappen zijn kleine ondernemingen in de school met een eigen financiële verantwoordelijkheid.

Deze manier van organiseren maakt van de school een voorspelbare, prettige en uitdagende omgeving waarin je verantwoordelijke taken op je kan nemen als je daar aan toe bent. Het is voor iedereen duidelijk waar je terecht kunt als je dingen wilt bespreken. De directe participatie in de school versterkt het gemeenschapsgevoel en het gevoel erbij te horen. Niemand in de school wordt gepest of moedwillig buitengesloten.

De ervaring >>>