Ontwikkeling

Ingrediënten voor ontwikkeling

  • de leeftijdmix: leren van en leven met elkaar, zoals in de echte wereld
  • gelijkwaardigheid: hoe jong je ook bent, jij bent een volwaardig mens
  • vertrouwen op jezelf en anderen
  • verantwoordelijk te zijn voor je leren, leven en je omgeving
  • ruimte voor nieuwsgierigheid en ondernemen vanuit intrinsieke motivatie
  • de vrijheid om autonome keuzes te maken

De diversiteit van mensen in de schoolgemeenschap vormt een onuitputtelijke bron voor leren en ontwikkelen. Heel veel wordt geleerd door de activiteiten die ondernomen worden, door het voorbeeld te volgen en door geïnspireerd te raken door een ander.

Elkaar inspireren

Studenten leren hoofdzakelijk door te spelen, door te observeren, door te communiceren en door vragen te stellen. Het grootste gedeelte van de dag zijn ze actief en door de enorme verscheidenheid aan leeftijden is er ook altijd iets te doen, te zien of te beleven. Ze worden meegenomen door ouderen in een spel, worden voorgelezen en worden geholpen als ze iets nog niet zelfstandig kunnen. De interactie met oudere studenten en zelfs pubers in omgang met jonge studenten, maakt dat de ouderen zich ‘verantwoordelijker’ voelen. De ervaring is dat deze jonge studenten soms een ‘zachte’ kant aanspreken van de stoere pubers. Jonge studenten voelen zich beschermd in de relatie met oudere studenten. Deze interactie leert de jongere studenten zich te ontwikkelen, omdat ze zoveel voorbeelden om zich heen zien, van net iets oudere tot veel oudere studenten.