Inschrijven

Voor je definitief beslist of je bij ons op school wilt komen draai je eerst een week op proef mee. Deze proefweek is voor alle partijen een goede mogelijkheid elkaar beter te leren kennen.

Voor een formele inschrijving zul je de nodige formulieren meekrijgen. Onze school verzorgt de administratieve afhandeling. Vanaf het moment van inschrijving zijn jij en je ouders ook lid van de Vereniging Newschool.nu. Wat dat lidmaatschap voor je ouders inhoudt lees je hier.

Sudburyschool Harderwijk is een particuliere school, we ontvangen dus geen overheidsgeld. Dit is noodzakelijk om onze vorm onderwijs binnen de wet te kunnen uitvoeren. De jaarcontributie van de vereniging wordt toegelicht op de volgende pagina.

de kosten >>>