Kennismaken en verder ..

Instromen gedurende het gehele jaar

Studenten kunnen tijdens het gehele schooljaar instromen. Studenten hebben vaak tijd nodig om zich aan te passen aan deze nieuwe omgeving. Om een ​​stabiele gemeenschap op de school te creëren en om de school een succesvolle ervaring voor de student te laten zijn, is het belangrijk om te vertrouwen op het proces van zelf-geïnitieerd leren en het werk van community-building dat deze school vraagt.

Bezoek een van onze open dagen of neem contact op voor een informatief gesprek.

Dit gesprek duurt ongeveer een uur en is geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek kun je nader kennismaken met de mensen, de school en haar manier van werken. Deze gesprekken doen we gedurende schooltijd. Tijdens een gesprek kan besloten worden tot het volgen van een proefweek. Bel gerust voor een afspraak met 0341-269027 (tijdens schooltijd) of neem hier contact op.

In een proefweek draai je als student een week in de school mee.

De proefweek verplicht tot niets, maar is een mooie manier om nader kennis te maken. Na evaluatie van deze proefweek kan tot officiële inschrijving overgegaan worden. Als je geïnteresseerd bent in een proefweek, of je hebt verdere vragen, neem dan graag contact met ons op.

De inschrijving

Voor een formele inschrijving zul je de nodige formulieren meekrijgen. Onze school verzorgt de administratieve afhandeling. Vanaf het moment van inschrijving zijn jij en je ouders ook lid van de Vereniging Sudburyschool Harderwijk. Wat dat lidmaatschap voor je ouders inhoudt lees je hier.

Sudburyschool Harderwijk is een particuliere school, we ontvangen dus geen overheidsgeld. Dit is noodzakelijk om onze vorm onderwijs binnen de wet te kunnen uitvoeren.

Lidmaatschap van de Vereniging

Als je kind is ingeschreven, wordt je als ouder ook lid van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Je kind wordt automatisch lid van de Schoolmeeting. Hierin wordt twee keer per jaar vergaderd over het jaarverslag, de begroting, vakanties en andere overkoepelende zaken. Naast deze ALV’s zijn er nog meer momenten waarop je als ouders betrokken wordt bij activiteiten op school, bijvoorbeeld bij feesten en bijzondere gelegenheden. Als ouder ben je ook welkom om zelf een dag in de school mee te draaien als gast van je eigen kind, om te ervaren wat je kind(eren) zoal meemaken.

Respect voor de schoolomgeving van je kind

Wij vragen ouders, bij het wegbrengen en ophalen van hun kinderen zo min mogelijk op de campus en in de school te komen. De school is de plek waar de kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen, weg van de invloed van thuis. Heb je een vraag of mededeling, dan ben je van harte welkom om een van onze stafleden even aan te schieten. Het team staat altijd open om hierop in te gaan. Wanneer er specifieke vragen zijn die meer tijd kosten, stellen we je voor even een specifieke afspraak voor een gesprek te maken.

Oudergesprekken

Twee keer per jaar maakt de Aannamecoördinator een afspraak met je voor een gesprek over de ervaringen met school. Tevens kan de Aannamecoördinator je uitnodigen voor gesprekken gedurende het jaar als hier aanleiding toe is. De Aannamecoördinator is je vaste contactpersoon vanuit de school.

Thema-avonden

Een paar keer per jaar verzorgen wij speciale thema-avonden. Op zo’n avond bespreken we thema’s die te maken hebben met de werking van de school. Je kunt zelf een thema aandragen of er wordt een thema verzorgd door enkele stafleden. De thema-avonden zijn erop gericht dat je als ouder in de thuissituatie je kind beter kunt begrijpen en beter kunnen begeleiden in haar ervaring op school. Wij raden ouders dan ook dringend aan om deze thema-avonden bij te wonen.

De school wordt bestuurd door studenten en staf

Er is geen directeur op Sudburyschool Harderwijk. De school wordt bestuurd door de studenten en de staf. Studenten van alle leeftijden en stafleden hebben een gelijke stem in de democratische besluitvorming. De wekelijkse Schoolmeeting neemt alle dagelijkse beslissingen over hoe de school wordt gerund, de financiële beslissingen en bepaalt de regels en het gebruik van het gebouw en de faciliteiten.