De Kosten

Kosten voor een proefweek

Voor een proefweek rekenen we €100.-. (Voor proefweken van meerdere kinderen uit een gezin hanteren we dezelfde trap als beschreven bij de contributie).

Jaarcontributie

Sudburyschool Harderwijk is een particuliere school welke gefaciliteerd wordt onder de Vereniging Newschool.nu met KvK nummer 61351563. De belangrijkste reden voor de hoogte van de contributie is omdat de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. We houden de jaarcontributie van de Vereniging waar Sudburyschool Harderwijk onder valt zo laag mogelijk, ook voor gezinnen met meerdere kinderen. Wij hanteren daarvoor een trap van 1e kind uit een gezin 100%, 2e en volgende kind 75% (op basis van het aantal ingeschreven kinderen).

De contributie voor het verenigingsjaar 2019-2020 bedraagt:

  • € 4500,- per jaar voor één ingeschreven kind (Er kan om een betaalregeling om dit per kwartaal te mogen voldoen worden verzocht).
  • € 3375,- per jaar voor het tweede en volgende ingeschreven kind (Er kan om een betaalregeling om dit per kwartaal te mogen voldoen worden verzocht).

Voor kinderen onder de 6 jaar die nog niet of niet volledig leerplichtig en minder uren op school zijn, kunnen andere afspraken gemaakt worden over de hoogte van de jaarcontributie.

Het verenigingsjaar

De vereniging werkt met een jaarcontributie ter hoogte van het schoolgeld. Ieder jaar wordt de begroting en de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het aansluitende jaar (een schooljaar). Vanaf het moment dat je je kind op school inschrijft, bepalen we het contributiebedrag dat openstaat voor dat schooljaar op basis van het aantal resterende maanden. Uitschrijving als lid van de vereniging voor een nieuw verenigingsjaar (schooljaar) dient voor 1 juli schriftelijk te hebben plaatsgevonden. Meer hierover kunt je vinden in onze statuten en het ALV-reglement die je krijgt voor inschrijving.