Onze visie

De mens is van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend en kinderen zijn volwaardig mens. Op onze school krijg jij de ruimte om jezelf te leren kennen en te ontwikkelen. Leren is een doorlopend proces wat zich ontvouwt in een veilige en respectvolle omgeving. Onze ervaring is dat door kinderen als volwaardig mens te behandelen, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen, zij zich als volwaardig mens gaan gedragen en zelfstandiger, zelfbewuster en verantwoordelijker worden. Deze aanpak maakt een Sudburyschool uniek.

Een uniek onderwijsmodel

De fundamentele uitgangspunten van het sudbury model bewijzen zich al meer dan 50 jaar en is onderbouwd door wetenschappelijke kennis en ervaring over hoe jonge mensen zich het meest succesvol ontwikkelen.

De Evolutionaire ontwikkelingspsychologie als ook van motivatie theorieën vormen het fundament onder het model. Dit model sluit aan bij de wijze waarop de mens zich door de eeuwen heen optimaal heeft ontwikkeld. Het model van de school heeft zich in de praktijk van de afgelopen 50 jaar met succes bewezen en er zijn meerdere scholen in de U.S.A., Japan, Israel, Duitsland, Belgie, Frankrijk, Engeland en Ierland die het bestaan en de werking rechtvaardigen.

Uit de korte geschiedenis van Sudbury Onderwijs in Nederland (vanaf 2007) zien wij dat studenten sterk zijn in het volgen van hun eigen keuzes, weten wat ze willen en hoe dat te bereiken. Ze gaan bijvoorbeeld studeren, werken, reizen of ondernemen.