Roosters

De volgende roosters worden, indien van toepassing, hier gepubliceerd:

De openingstijden en aanwezigheid

Het beleid ten aanzien van de openingstijden van de school en de aanwezigheidsplicht van de studenten. Hier staat ook het beleid ten aanzien van ziekmelding en melding van verlofdagen. Klik hier voor openingstijden en aanwezigheidsbeleid.

Het vakantierooster

Tijdens de vakanties is de school gesloten, maar kan men wel contact leggen met de school via de mail. Klik hier voor het vakantierooster.

Stafrooster

Het stafrooster laat de stafbezetting op school zien gedurende de week. Het rooster zal gepost worden zodra we dit zijn overeengekomen.

Open dagen/Informatiebijeenkomsten

Als de school is geopend, zullen de open dagen en andere informatiebijeenkomsten gepubliceerd worden waarop de school voor geïnteresseerden vrijblijvend te bezoeken is.

We staan altijd open voor informatieve gesprekken gedurende het hele jaar. Neem gerust contact met ons op indien je zo’n gesprek wilt afspreken.

Lezingen/workshops

Als school organiseren we gedurende het jaar lezingen en/of workshops. Deze zullen we ook hier bekendmaken. Mocht je interesse hebben in lezingen of workshops, of je hebt een suggestie voor ons, dan horen wij dat graag.