Tien redenen van ouders om voor een Sudburyschool te kiezen

Waarom zou je van school veranderen? Waarom zou je dan kiezen voor een school die onderwijs op een zo andere manier vormgeeft, waarbij je alles wat je bij een ‘school’ voorstelt moet loslaten. Een school die de natuurlijke drang om te ontwikkelen laat voortbestaan, een drang waarmee alle kinderen worden geboren?

Er zijn in de loop der jaren heel wat ouders geweest die deze keuze hebben gemaakt. Moeders vaak omdat ze hun kind ongelukkig zagen worden op school. Vaders, omdat ze vaak zagen dat hun kind veel meer potentie in zich had dan eruit kwam op school. Soms ouders die zelf ondernemer waren en die geloofden in de kracht van autonomie en verantwoordelijkheid. Stuk voor stuk ouders die geloofden in hun kind. Allemaal ouders die in het proces van de keuze voor de school veel conventies over onderwijs hebben leren loslaten.

Dit zijn tien dingen die ze zien gebeuren na de keuze voor deze school:

1: Mijn kind gaat graag weer naar school!

Ouders vertellen ons dat hun kind als kleuter leergierig en enthousiast was en stond te trappelen om naar school te gaan. Ze zagen hun kind weerstand hebben of buikpijn bij het gaan naar school, ze waren niet meer gemotiveerd of erger nog, soms zelfs depressief. Ouders zeggen dat dit veranderde bij het gaan naar de Sudburyschool. Hun kind wil weer graag naar school en vindt het weekend of de vakantie soms zelfs te lang duren.

2: Mijn kind heeft weer zelfvertrouwen.

Ze vertellen dat ze hun kind weer rechtop zien lopen, dat ze letterlijk soms zelfs hun kind zien groeien na de overstap naar de Sudburyschool. Ze durven volwassenen weer in de ogen te kijken en gesprekken aan te knopen. Doordat ze gewend zijn mee te kunnen beslissen op school, gaan ze thuis vaak ook meepraten over beslissingen in het gezin. Nadat er iets niet is gelukt, proberen ze het gewoon nog een keer. Signalen waarmee kinderen laten zien dat ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en de wereld om hen heen.

3: Mijn kind voelt zich geaccepteerd.

Ze zien dat hun kind zich gewaardeerd voelt, dat het aansluiting heeft met andere kinderen van allerlei leeftijden. Dat op de Sudburyschool de cultuur bestaat van acceptatie en respect. Ze vertellen dat hun kind vaak werd gepest, dat ze ‘anders’ waren. Dat ze zich ineens helemaal niet meer ‘anders’ voelen en gewoon gewaardeerd worden om wie ze zijn.

4: Wij hebben weer een vrolijk en blij kind thuis.

De komst naar de Sudburyschool heeft ook het effect, wat ouders vertellen, in de thuissituatie. Waar voorheen vaak irritatie en conflicten bestonden, heeft de keuze voor de Sudburyschool een effect op stress die de kinderen ervaren. Doordat de druk eraf is, ook in de thuissituatie, vertellen ouders ons dat kinderen weer blij en vrolijk zijn thuis. Ook lijken dingen in de opvoeding te veranderen, is er meer vertrouwen en beter begrip voor elkaar. Vaak vertellen ze dat de onderlinge band tussen broertjes en zusjes sterk is verbeterd en er minder ruzie wordt gemaakt.

5: Mijn kind voelt zich rechtvaardig en eerlijk behandeld.

Ze vertellen dat hun kind de manier waarop de school op democratische wijze met elkaar de regels handhaaft, ervaart als rechtvaardig en eerlijk. Ze vertellen dat ze aan het begin de manier van samen de orde handhaven wel spannend vinden, maar na verloop van tijd zien ze dat dit hun helpt in je thuis voelen op school. Zijn ze het ergens niet mee eens? Dat kunnen ze er zelf wat aan doen.

6: Mijn kind toont weer interesse in dingen die het vroeger leuk vond.

Ouders vertellen ons dat hun kind ineens weer dingen onderneemt en oude hobby’s oppakt. Ze vertellen dat ze weer muziek gaan maken, schilderen, of in boeken/websites duiken die over onderwerpen gaan die ze interesseren. Ze vertellen dat hun nieuwsgierigheid weer terug komt en dat ze weer allerlei vragen gaan stellen.

7: Mijn kind ontwikkelt zich vanzelf.

Ouders zeggen hoe ze hebben leren ‘loslaten’ en dat ze zien dat hun kind zichzelf ontwikkelt. Dat dit vertrouwen voor ouders soms best eng is, maar de school geeft goede ondersteuning ook aan hun in dit proces. Ze zeggen dat ze waarderen dat er echte aandacht vanuit school gegeven wordt en dat er veel tijd voor gesprekken wordt uitgetrokken. Na verloop van tijd gaan ze inzien hoe hun kind zich ontwikkelt, dat ze dit doen op hun eigen tempo en manier. Ouders vertellen ons bijvoorbeeld dat ze zien dat hun kind na verloop van tijd uit zichzelf gaat lezen. Ze merken dat hun kind ondertiteling bij films blijkt te kunnen volgen of teksten bij spellen weet te ontcijferen. Ze zien dat hun kind zelfredzaam is en zich kan aanpassen aan de schoolomgeving, waar dingen lezen en bepaalde kennis van zaken bij het proces in de school hoort. Ze zien dat als er geen druk op wordt uitgeoefend, hun kind zich op allerlei gebied gewoon ontwikkelt.

8: Mijn kind is zelfstandiger geworden.

Ouders vertellen dat ze zien dat hun kind veel zelfstandiger is geworden. De wijze waarop de school de verantwoordelijkheid over de eigen dagelijkse dingen in handen van hun kind legt, het kind bewust maakt voor verantwoordelijkheid. Ze maken zelf hun planning en organiseren zelf wat ze gaan doen, in plaats van te wachten totdat anderen hen vertellen wat ze moeten gaan doen. Ouders vertellen dat hun kind gewend is geraakt aan het zich houden aan afspraken en het uitvoeren van taken, dat ze dat terug zien in de zelfstandigheid van hun kind.

9: Mijn kind laat veerkracht zien.

Ouders vertellen dat ze zien hoe de school een empathische omgeving is. Het is een omgeving waar kinderen met zichzelf geconfronteerd worden en gereflecteerd worden op hun eigen inzet en participatie in de school. Er is in een Sudburyschool echte gelijkwaardigheid. Hierdoor is er ruimte op een Sudburyschool om te praten over dingen als het even niet zo lekker gaat. En dat ze zien dat hun kind leert omgaan met tegenslagen.

10: Mijn kind is meer zichzelf geworden.

Ouders vertellen ons dat hun kind meer zichzelf is geworden. Ze zien dat hun kind zichzelf beter heeft leren kennen, meer vertrouwen heeft in het eigen oordeelsvermogen en beter in staat is geworden om zichzelf te accepteren. Wanneer iets teveel is, wanneer het even de energie kwijt moet, wanneer het zich moet inhouden, dat kunnen ze nu zelf reguleren. Zo is het kind wat zich niet kon concentreren, nu uren achtereen met een interessant onderwerp bezig. Is het kind wat moeilijk stil kon zitten, nu voorzitter van een comité.

“Ik heb mijn kind terug”

Sommige veranderingen merken ouders al op tijdens de proefweek. Sommige ouders reageren aan het einde van die week met de woorden: “Ik heb mijn kind terug”. Toch kunnen een aantal van de bovengenoemde kenmerken zich ook pas na een tijdje ontwikkelen. Kinderen komen op school en gaan door een transitie. In deze schoolomgeving worden ze zo anders behandeld dan dat ze gewend waren, dat dit soms enkele jaren kan duren voordat ze helemaal gewend zijn. Dat zien we vooral bij de oudere kinderen en pubers, die moeten vaak weer helemaal wennen aan het vertrouwen krijgen in zichzelf. Jonge kinderen hebben daar geen last van, die ontwikkelen gewoon door op de manier waarop ze dat deden nog voordat ze naar school gingen. Ze spelen, observeren, imiteren, doen mee met dingen en proberen vaardig te worden in die dingen die anderen al kunnen. Gun jij jezelf en je kind ook deze ervaring? Kies dan een Sudburyschool.

Share this.