Autonomie

Mensen zijn van nature nieuwsgierig. Sudburyschool Harderwijk is gebaseerd op het feit dat jonge mensen zich het beste ontwikkelen wanneer ze worden vertrouwd om hun natuurlijke nieuwsgierigheid te volgen. Sudburyschool Harderwijk geeft jonge mensen de tijd en ruimte om te leren wat ze zelf willen in hun eigen tempo. Dit gebeurt in een duidelijke en veilige schoolomgeving die ze zelf mede vormgeven via de democratische schoolstructuur.

Leeftijdsmix

Studenten verschillen in aanleg en karakter. De leeftijdsmix zorgt ervoor dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is zoveel te leren van elkaar. Studenten worden geïnspireerd om zichzelf uit te dagen, om te gaan met jongere of juist met oudere studenten, organiseren samen activiteiten. Door de leeftijdsmix kunnen studenten zich ononderbroken ontwikkelen. Er is geen onderscheidt tussen PO en VO.

Jezelf leren kennen

Het echte werk van een student op een Sudburyschool is het ontdekken van jezelf: je sterke punten, zwakke punten, interesses, vaardigheden, emoties, keuzes maken, consequenties aanvaarden … Jezelf leren kennen kost tijd en ruimte.

Tijd om te spelen

Spelen, observeren en praten zijn de meest voorkomende activiteiten op onze school. Vrij spel is uitermate belangrijk in een gezonde ontwikkeling van kinderen. In spel werken kinderen aan hun fysieke, sociale en cognitieve vaardigheden, zij benaderen het leven met een speelse geest.

Samen verantwoordelijk

Op onze school vormen studenten vanaf 4 tot 18 jaar samen met de staf een mini-maatschappij. De diversiteit van mensen in de gemeenschap van de school vormt een onuitputtelijke bron voor ontwikkeling. Samen maken we de school waar een atmosfeer heerst van vertrouwen en orde. Ieder lid van de schoolgemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze goede sfeer op school. In de structuur van onze democratische school kun je die bijvoorbeeld terug zien in de schoolmeeting en het juridisch comité. Dit maakt onze school een veilige en warme plek voor elk kind.

Ondernemerschap

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend. Je ontwikkelen doe je door dingen te onderzoeken, te observeren en uit te proberen, alleen of samen met anderen. Op Sudburyschool Harderwijk kunnen studenten van kleuterleeftijd tot in de voortgezet onderwijs leeftijd vorm geven aan hun eigen leeromgeving.