Waarom deze school?

Voorbereiden op een toekomst

De wereld verandert in een een hoog tempo. Veel van de banen die er over 20 jaar zijn, bestaan nu nog niet. En veel banen die nu nog bestaan zullen dan verdwenen of ingrijpend veranderen. Er is dus vraag naar andere en bredere competenties.

Wat leer je bij ons? Op Sudburyschool Harderwijk ontwikkel je de meest waardevolle kwaliteiten die nodig zijn in deze explosief veranderende wereld. Je leert:

  • je talenten te herkennen en te ontwikkelen
  • je eigen pad te volgen
  • op jezelf te vertrouwen
  • doelen te stellen, ze bij te stellen en door te zetten
  • in oplossingen te denken
  • veerkracht te ontwikkelen, om te gaan met tegenslagen en teleurstellingen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je omgeving
  • ondernemend te zijn

Je doet levenservaring op. Zo ontwikkel je echte levensvaardigheden die van onschatbare waarde zijn in je toekomstige relaties, in je vriendschappen en in je werk